WSPOMAGANIE ROZRODU METODÄ„ IN VITRO

Po analizie wyników badaÅ„ lekarz sugeruje im najlepszÄ… metodÄ™ leczenia. Każda z stosowanych przez nas metod rozrodu jest zwiÄ…zana ze stymulacjÄ… owulacji u pacjentki. Rzeczona stymulacja ma na celu uzyskanie zwiÄ™kszonej iloÅ›ci pÄ™cherzyków Graafa oraz zwiÄ™kszenie liczby komórek jajowych. Podczas trwania stymulacji pacjentka jest poddawana zalecanej kontroli hormonalnej i ultrasonograficznej.

Nasza klinika stosuje następujące metody wspomagania rozrodu:

→  inseminacja domaciczna IUI (wprowadzenie do macicy pacjentki przygotowanego w laboratorium nasienia)

zapÅ‚odnienie pozaustrojowe z transferem zarodka do macicy IVF (pobranie od pacjentki komórki jajowej i doprowadzeniu do zapÅ‚odnienia, nasieniem poza ustrojem kobiety w warunkach laboratoryjnych, nastÄ™pnie prawidÅ‚owo rozwijajÄ…ce siÄ™ zarodki podaje siÄ™ do macicy, po zagnieżdżeniu ich w macicy nastÄ™puje ciąża, która przebiega dalej w spsób naturalny)

zapÅ‚odnienie z użyciem zabiegów mikromanipulacji tzw. ICSI (wprowadzenie jednego plemnika do komórki jajowej za pomocÄ… specjalistycznego sprzÄ™tu i pod kontrolÄ… mikroskopowÄ…, dalsze etapy sÄ… takie same jak w IVF).